آموزشی

چه جوری ماشین خود رو به بالاترین قیمت ممکن بفروشی

  خرید و فروش خودرو شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشن ولی واقعیت اینه که واسه انجام اونا باید سازوکارهای متفاوتی رو انجام داد. تکنیکای خرید خودروی دوست دوم با روشای فروش اون بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل