منبع پایان نامه : رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی: تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه سمنان

دانشکدۀ علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

پایان نامه

برای دریافت درجۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با پژوهش در احوال و سبک نویسنده

 

استاد راهنما:

دکتر عصمت اسماعیلی

 

استادان مشاور:

دکتر ناصر رحیمی

دکتر حسن ذوالفقاری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

آنندرام (Anand Ram)، متخلص‌ به‌ «مخلص‌«، شاعر و نويسندة پارسى­گوي‌ قرن دوازدهم هجری، در سودهره (Sodhra) در بخش سیالکوت (Sialkot) از توابع‌ لاهور(Lahore) به‌ دنيا آمد. مخلص‌ در شاعري‌ از استاد خود ميرزا عبدالقادر بيدل‌ پيروي‌ مى‌كرد و از بهترين شاگردان‌ او بود، ولى‌ سخنش‌ از پيچيدگي­ها و نازك‌ خيالي­هاي‌ معماواري‌ كه‌ در شعر بيدل‌ ديده‌ مى‌گردد، خالى‌ می باشد‌. علاوه‌ بر قريحة سرشار آنندرام‌ در شاعري‌، ذوق‌ نكته­یابى‌ و نقادي‌ وي‌ نيز شايستة توجه‌ می باشد و سبك‌ نگارش‌ او در نثر هم به‌ متانت‌ و روانى‌ معروف بوده‌ می باشد‌، به گونه­ای که مخلص را یکی از بهترین نویسندگان آن روزگار خوانده­اند.

هنگامۀ عشق، داستان منثور عاشقانه­ای می باشد که آنندرام مخلص در سال 1152ق. از هندی به فارسی ترجمه کرده، با نثری شاعرانه و زیبا به رشتۀ تحریر درآورده می باشد. این کتاب تا کنون تصحیح نشده و در این پژوهش با کمک چهار نسخۀ موجود، تصحیح گردیده می باشد.

کارنامۀ عشق، اثر داستانی دیگر آنندرام مخلص می باشد که در سال 1144ق. با نثری زیبا از هندی به فارسی برگردانده شده می باشد. این کتاب در این پژوهش با کمک سه نسخه موجود، تصحیح گردیده می باشد.

در پژوهش حاضر، ضمن ارائۀ کلیاتی راجع به نسخ خطی و تصحیح، وضعیت زبان و ادبیات فارسی، نثر فارسی و داستان­نویسی در شبه قاره، به توضیح حال و معرفی آثار مخلص به ویژه دو اثر داستانی «هنگامۀ عشق» و «کارنامۀ عشق»، مطالعه وِیژگی­های سبکی این دو اثر، معرفی نسخه­ها و تصحیح انتقادی آنها، پرداخته شده می باشد. همچنین در پایان، فرهنگ واژگان برای توضیح لغات هندی و دشوار این دو اثر تهیه شده می باشد.

 

کلیدواژه‌ها: تصحیح انتقادی، نسخۀ خطی، آنندرام مخلص، هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………. 1
1-1- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………….. 2
1-2- اظهار مسئله و ضرورت آن …………………………………………………………………. 2
1-3- پرسش­های پژوهش …………………………………………………………………………… 2
1-4- فرضیه­های پژوهش …………………………………………………………………………… 3
1-5- پیشینۀ پژوهش ………………………………………………………………………………….. 3
1-6- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………. 4
1-7- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………. 5
2-1- تعریف نسخۀ خطی و تصحیح متن ………………………………………………….. 6
2-2- اهمیت و ضرورت تصحیح متون ……………………………………………………….. 7
2-3- روش­های تصحیح متن …………………………………………………………………….. 8
2-3-1- تصحیح انتقادی ……………………………………………………………………………. 8
2-3-2- تصحیح التقاطی …………………………………………………………………………… 9
2-3-3- تصحیح بینابین …………………………………………………………………………….. 11
2-3-4- تصحیح قیاسی ……………………………………………………………………………… 11
2-4- مراحل کار تصحیح ……………………………………………………………………………. 12
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید